ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/01/1981

חוק העונשין (תיקון) (עבירות זנות), התשל"ה-1978 - הצעת חברי-הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו, ע. נוף, ש. דורון, מ. שחל ור. מילוא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים