ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 06/01/1981

הכנת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון), התש"ם-1980-מיזמת הוועדה (בנושאים; מסירת ידיעה על מעצר, פגישה עם עו"ד ופיצוי בשל מאסר-שהדיון בהם סוכם בזמנו אך נדחה; מחיקת עבר פלילי לצעירים ומבוגרים שהשתקמו -סיכום ביניים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים