ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/12/1980

הכנת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון), התש"ם - 1980 - מיוזמת הוועדה בנושאים: מסירת ידיעה על מעצר, פגישה עם עו"ד ופיצוי בשל מעצר- שהדיון בהם סוכם בזמנו אך נדחה; הצעה לסדר בנוגע למעמדו של מבקר פנימי - של ח"כ מ. וירשובסקי; חוק הירושה (תיקון מס' 6) התש"ם-1980 -הצבעה; חוק חוזי הבטוח התש"ם -1980 - סיכומי ועדת המשנה; חוק חוזי הביטוח התש"ם-1980, סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים