ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/12/1980

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס'2) התש"ם-1980; חוק חוזי הביטוח התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים