ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/12/1980

דיון בתקנות סדר הדין הפלילי (קביעת חיקוקים נוספים) לעניין סעיף 123 לחוק (תיקון), התשל"ט-1979 בעקבות תשובת משרד המשפטים להמלצת הוועדה (על פי הצעת חבר-הכנסת מ. וירשובסקי); חוק בתי המשפט (תיקון מס' 13), התש"ם-1980; צו עבירות קנס (יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל) התשמ"א-1980; צו עבירות קנס (יום הזיכרון לשואה ולגבורה) התשמ"א-1980; צו שיפוט בתביעות קטנות (שינוי סכום התביעה) התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים