ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/12/1980

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 13) התש"ם - 1980 - הצבעות על הצעות לרביזיה; חוק חוזי הביטוח, התש"ם - 1980 - סיכומי - ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים