ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/12/1980

חוק המקרקעין (הקניית זכויות לזרים), התשמ"א- 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים