ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/11/1980

חוק חשבונות שיקים (שיקים ללא כיסוי), התש"ם-1980; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 16), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים