ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/11/1980

חוק הגנת הפרטיות, התש"ם 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים