ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/11/1980

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון), התש"ם-1980-הצעת חברי הכנסת א. לין, ע. נוף, מ. עמאר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים