ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/11/1980

חוק הגנת הפרטיות, התש"ם-1980; תקנות מרשם האוכלוסין (סדרי רישוי) (תיקון), התשמ"א-1980; תקנות מרשם האוכלוסין (רישום מאוחר של לידות ופטירות) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים