ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/10/1980

חוק לתיקון פקודת קביעת הזמן, התש"ם - 1980: חוק הזמן, התש"ם - 1980; תקנות החברות (אגרות וטפסים) (תיקון), התש"ם - 1980, סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים