ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/10/1980

חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התש"ם-1980; חוק השופטים (תיקון מס' 6), התש"ם-1980; צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים