ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/10/1980

ביזוי בתי-הדין הרבניים בכלי התקשורת; המשטרה חוקרת את עצמה והצעות לתוספות לתיקון מס' 11 לחוק סדר הדין הפלילי; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 16), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים