ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/07/1980

חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום; חוק לתיקון פקודת מניעת טרור, התש"ם - 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים