ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/07/1980

חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל, הצעת חוק הכשרות המשפטית והאופוטרופסות (תיקון), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים