ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/07/1980

חוק הכשרות המשפטית והאופוטרופוסות (תיקון מס' 6), התשל"ט 1979 - הצעת חה"כ א מלמד - - עיכוב הגשתו לקריאה ראשונה בגלל בקשת רביזיה של המציע; חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים