ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/07/1980

הוועדה המשותפת לעניין תקנות סמכויות שעת חירום, התש"ם- 1980- הודעה על הרכבה; חוק המפלגות, התש"ם-1980; חוק השופטים (תיקון מס' 5), התש"ם- 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים