ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/07/1980

חוק הפירושים - סדר הדיון, התש"ם - 1980; חוק יסודות המשפט, התשל"ט- 1980; חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 16), התשל"ט - 1979; נציג הוועדה לוועדה המשותפת בעניין חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים