ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/07/1980

חוק המפלגות, התש"ם-1980- הצעת חברי הכנסת ח. גרוסמן, ש. הלל, ג. יעקבי, א. נמיר, ש. פרס, ד. רוזוליו, מ. שחל; חוק המפלגות, התש"ם-1980; פקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971 - תיקון טעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים