ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/07/1980

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 6 ), התש"ס -1980; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום פיצויים של עוולה של מתנדב), התש"ס -1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים