ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/07/1980

חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, התש"ם-1980 (של חברת הכנסת ג. כהן) -בקשת רביזיה על-ידי חברת-הכנסת ש. אלוני; חוק יסודות המשפט, התשל"ח-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים