ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/07/1980

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים