ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/06/1980

חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6); שמירת צנעת הפרט במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבור - הצעת חה"כ אלוני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים