ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/06/1980

הצעה לסדר עבודת הוועדה; חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התש"ם-1980; חוק העמותות, התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים