ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/06/1980

חוק העונשין (תיקון) (איסור פרסום שמו של חשוד), התש"ס - 1980; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6), התש"ס - 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים