ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/06/1980

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון), התש"ם-1980; חוק העונשין (תיקון) (איסור פרסום שמו של חשוד), התש"ם-1980; חוק העמותות, התשל"ט-1979; חוק יסודות המשפט, התשל"ח-1978

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים