ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/06/1980

אישור תקנות מירשם אוכלוסין (רישום בתעודות -זהות) (הבחירות להסתדרות המורים), התש"ם-1980; חוק העמותות, התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים