ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1980

תקנות מרשם האוכלוסין (רישום בתעודת זהות) (הבחירות לועידת עובדי המדינה), התש"ם-1980 - הצבעה; שאלה בענין הכנת חוק בנושא "המשטרה חוקרת את עצמה" (על ידי חבר הכנסת מ. וירשובסקי); חוק יסוד: זכויות האדם - סיכומי ועדת המשנה לחוקי יסוד. דיון כללי בנושא חופש הדת; הצעה להזמין קבוצת סטודנטים לישיבת הוועדה (הצעת חבר הכנסת ד. גלס)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים