ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/05/1980

שמירת צינעת הפרט במשרדי הממשלה ובמוסדות ציבוריים- הצעת חה"כ ש. אלוני; תקנות מרשם האוכלוסין (רישום בתעודת זהות) (הבחירות לועידת הסתדרות עובדי המדינה), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים