ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/05/1980

הצעה להזמין קבוצת סטודנטים לישיבת הוועדה; חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 5), התש"ם-1980; חוק תעמולות, התשל"ט-1979; מינוי חה"כ ע. נוף יו"ר ועדת משנה לחוקי יסוד; שונות; תיקוני טעויות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים