ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/04/1980

חוק שירות הציבור (מתנות) - תקנות; פרשת השופטים בחיפה - הצעה לסדר של חבר-הכנסת מ. וירשובסקי; תקנות העונשין (סכומי פיצוי מכסימליים לנאשם שזוכה) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים