ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1980

חוק העונשין (תיקון מס' 11), התש"ם-1980; חוק העמותות, התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים