ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/03/1980

אישור תקנות (אגרות) : 1. תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התש"ם-1980 2. תקנות בית משפט (אגרות), התש"ם-1980 3. תקנות הסיוע המשפטי (תיקון), התש"ם-1980; חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 6), התש"ם-1979 הצעת חבר הכנסת מלמד; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 12), התשל"ט-1979; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 13), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים