ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/02/1980

חוק העונשין (תיקון מס' 9), התשל"ט-1979; סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים