ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/02/1980

חוק העונשין (תיקון מס' 9), התשל"ט-1979; חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' 2), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים