ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/02/1980

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 12), התשל"ט-1979; תקנות העונשין (שירות לציבור), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים