ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1980

חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום- (שירותי עבודה חיוניים של רנטגנאים), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים