ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 30/01/1980

אישור תקנות המים (סדרי הדין לפני בית הדין לענייני מים ובערעורים על החלטותיו) (תיקון), התש"ס-1979, סיכומי, ועדת משנה לאגרות; אישור תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי הדין) (תיקון מס' 2), התש"ס-1980, סיכומי ועדת המשנה לאגרות; חוק מועצת הרבנות הראשית לישראל, התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים