ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/01/1980

חוק הנאמנות (תיקון), התש"ם-1980; חוק העונשין (תיקון מס' 9), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים