ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/01/1980

חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 4), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים