ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/01/1980

חוק העונשין (תיקון מס'9), התשל"ט-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים