ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/01/1980

חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התש"ם-1980; חוק מועצת הרבנות הראשית לישראל, התשל"ט-1979; תקנות סדר הדין הפלילי-קביעת חיקוקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים