ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/01/1980

הצעה לרביזיה בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 11), התשל"ח-1978; חוק בתי המשפט (הוראות מעבר) -העברה לוועדת המשנה לחוקי יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים