ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/01/1980

הצעה שהוועדה תדון בנסיון של חברי כנסת לפגוע במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, בנושא אלון מורה; זיכויים של ארבעה פושעי המלחמה במשפט מיידנק - הצעה לסה"י של חה"כ ה. זיידל; חוק הבחירות לגופים ציבוריים ( תיקון מס' 2), התש"ם -1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים