ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 07/01/1980

חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התש"ם-1979; חוק האחריות למוצרים פגומים, התשל"ט-1979; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים