ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/01/1980

"המשטרה חוקרת את עצמה"; חוק השבות (תיקון מס' 3), התשל"ז - 1977 הצעת חה"כ ק. כהנא; שאלה בעניין הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון) (הזמנת עדים לוועדות), התשל"ח-1978; תיקון טעות בחוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס' 4), התש"ם-1979 (לפי סעיף 10 א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים