ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/12/1979

חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת- חירום (יהודה ושומרון. חבל עזה, רמת הגולן. מיני ודרום מיני-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התש"ם-1979

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים