ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/12/1979

הצעה להזמין את היועץ המשפטי לממשלה בעניין אי - ביצוע פסק - דין בג"ץ לגבי אלון - מורה הצעה של חבר כנסת מ. שחל; הצעה להזמין את ועדת המשפטנים, שמונתה להגיש המלצות בעניין מסקנות ועדת אשר, לדווח לוועדה על המלצותיה (של חבר כנסת מ. שחל); הרכב ועדת המשנה לחוקי יסוד ובחירת יושב ראש לוועדת המשנה לחוקי היסוד; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 6) סיכומי ועדת המשנה לחוקי יסוד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים