ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/12/1979

חוק העונשין (תיקון מס' 10), התשל"ט-1979; חוק העונשין (תיקון מס' 11), התשל"ט-1979; חוק לתיקון פקודת השטרות (מס' 4), התשל"ט-1979; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים