ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/12/1979

אישור תקנות: א. תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון), התשל"ט-79ב. תקנות בית דין לעבודה (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון מס' 2), התשל"ט-1979ד. תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) (תיקון מס' 2), התשל"ט-1979; בחירת ועדת משנה קבועה; חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון) (למניעת זיופים בבחירות למוסדות מפלגתיים), התש"ם-1979 - הצעת חוק שי"ט, של חברי הכנסת י. ברמן וא. כץ (עוז); שאלה בעניין החלטת ועדת הכנסת על השינויים בראשות ועדת המשנה לחוקי יסוד- על-ידי חבר כנסת משה שחל; שאלה בעניין תיקון חוק העונשין בנושא הזנות -

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים